sparen1

Spaarrekeningen weer sterk in trek

Nederlanders hebben in de tweede helft van 2008 aanmerkelijk meer spaarrekeningen geopend in vergelijking met de voorgaande jaren. Behalve de hogere rentestand is het spreiden van spaargeld vanwege de kredietcrisis het belangrijkste motief om met nieuwe banken in zee te gaan. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van TNS NIPO onder bijna drie duizend Nederlandse…