Spaarrekeningen met voorwaarden

Bank Naam rekening Rente Rente
sinds
Info Verschil
sinds 31-12-17
 
ASN Bank ASN Jeugdsparen 1.30% 09-02-2018
alleen op naam van kind tussen 0 en 18 Jaar. Tussentijds opnemen van spaartegoed is niet mogelijk.
-0.10%
Triodos Bank Kinder Toekomstplan 0.90% 02-10-2018
Te openen tot 12de verjaardag kind, minimale duur 6 jaar
-0.20%
Regio Bank Eigen Huis Sparen 0.55% 25-10-2017
0.5% opnamekosten zijn terug te vorderen na bewijs aankoop huis,kavel,..
0.00%
Zwitserleven Maandsparen 0.50% 24-03-2017
Maandelijks sparen verplicht
0.00%
Regio Bank Zilvervlootsparen 0.45% 17-01-2018
Speciale spaarrekening voor de jeugd maximaal 600 euro per jaar en na 10 jaar een bonus van 10%
-0.05%
Regio Bank 1 2 3 Spaarrekening 0.40% 17-01-2018 -0.05%
Regio Bank Droom Sparen 0.40% 17-01-2018
(Inactieve rekening)
-0.05%
Argenta Internetjongerenspaarrekening 0.40% 06-08-2018
Aan te vragen tot 18-jarige leeftijd


Afwijkende garantieregeling!

-0.15%
SNS Bank Zilvervloot Sparen 0.40% 27-06-2018
Speciale spaarrekening voor de jeugd maximaal 600 euro per jaar en na 10 jaar een bonus van 10%
-0.10%
SNS Bank Jeugd Sparen 0.35% 27-06-2018 -0.10%
KNAB Kwartaal Sparen 0.32% 27-08-2018
Waarvan 0.25% bonusrente voor geld dat minimaal een kwartaal vast staat.
-0.18%
Rabobank Rabo GeneratieSparenPlus 0.30% 20-08-2018
voor Private Banking klanten: nalatenschaps planning
-0.10%
NIBC Direct Kwartaal Spaarrekening 0.30% 22-08-2018
Effectieve rente per jaar die per kwartaal wordt uitgekeerd waarvan 0.05% bonusrente op spaartegoed dat vanaf de 1e dag van het kwartaal op je rekening staat.
-0.10%
MoneYou Kwartaal Spaarrekening 0.30% 23-03-2018
Effectieve rente per jaar die per kwartaal wordt uitgekeerd waarvan 0.3% bonusrente op spaartegoed dat tot en met de laatste dag van het kwartaal op de rekening staat
-0.10%
ABN AMRO KinderToekomst Spaarrekening 0.30% 31-07-2018
U krijgt bonusrente over het spaargeld dat tot t/m 30 december op de rekening staat. Ook over het bedrag dat u tussentijds dat kalenderjaar hebt gestort.
-0.05%
Rabobank Rabo VermogensSparen 0.23% 20-08-2018
Eerste inleg €250.000 en opnamekosten tot 1.5%
-0.07%
Regio Bank Junior Sparen 0.20% 17-01-2018
Maximaal €600 sparen per jaar. Mogelijkheid tot bonus op 15de verjaardag
-0.05%
Rabobank Rabo RegenBoog Rekening 0.20% 23-03-2017
voor kinderen van 0 t/m 15 jaar (Beheer door ouders)
0.00%
Delta Lloyd Beleggingsplusrekening 0.20% 21-09-2018
Minimale inleg €1000
-0.10%
ABN AMRO Royaal Rekening 0.20% 31-07-2018
Geldig voor saldodeel t/m €500.000 dat een heel kalenderkwartaal op de rekening staat anders 0,6%
-0.05%
SNS Bank Maxisparen 0.20% 27-06-2018
alleen met automatische incasso tussen €50 en €500 per maand
-0.10%
DHB Bank DHB Voorspoedrekening 0.20% 09-07-2018 -0.10%
SNS Bank SNS Betalen 0.15% 27-06-2018
Betaal rekening met rente vergoeding, heeft echter ook maandelijkse kosten
-0.10%
Rabobank Rabo GeneratieSparen 0.10% 20-08-2018
voor Private Banking klanten: nalatenschaps planning
-0.10%
Staalbankiers Staal Spaar Rekening 0.10% 07-04-2017
Onder €250,000 lagere rente
0.00%
ASN Bank ASN Bankrekening 0.10% 09-02-2018
Maandelijkse kosten €1,50 voor eerste rekeninghouder, €1,00 voor tweede rekeninghouder
-0.10%
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening 0.07% 31-07-2018
Geldig voor saldodeel (boven €100.000 of onder €500.000) dat minimaal kalender jaar op de rekening staat, overig deel lagere rentes
-0.03%
ING Bank Bonus renterekening 0.05% 16-07-2018 -0.10%
Regio Bank Bonus Sparen 0.05% 23-08-2017
bonusrente als saldo gestegen per kwartaal
0.00%
Regio Bank Spaar Plus 0.05% 23-08-2017
altijd 1% opnamekosten.
0.00%
Regio Bank Maand sparen 0.05% 25-10-2017 0.00%
Rabobank Rabo TopKid Rekening 0.05% 20-08-2018
voor kinderen van 4 tot 12 jaar
0.00%
ING Bank Kinderrekening 0.03% 16-07-2018 -0.02%
ABN AMRO Private Banking Spaarrekening 0.03% 31-07-2018
Geldig voor saldo dat minimaal een kaldendermaand op de rekening staat. Deze rekening is alleen beschikbaar voor Private Banking klanten
-0.02%
Van Lanschot Bankiers EVI Sparen 0.03% 03-09-2018
Product alleen beschikbaar vanaf € 10.000
-0.02%
ABN AMRO Direct Kwartaal Sparen 0.03% 31-07-2018
Geldig voor saldo (minimaal €20,000) dat minimaal een kaldender kwartaal op de rekening staat.
-0.02%
ING Bank Profijtrekening 0.03% 16-07-2018
minimum saldo €25.000. Bij hoger saldo kan de rentevergoeding stijgen
-0.02%
KNAB Betaalrekening 0.03% 27-08-2018
Onder de € 2.000 is de rente 0.5%. Maandelijke kosten zijn € 15
-0.12%
Van Lanschot Bankiers Spaarrekening 0.00% 11-10-2017
Geldig voor saldo tussen €25,000 en €5,000,000 Bij een saldo vanaf €100,000. Onder dit saldo een lagere rente van 1.15%. Product alleen beschikbaar voor Private Banking klanten vanaf €250,000
0.00%
Rabobank Rabo Jongeren Rekening 0.00% 20-08-2018
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
-0.05%
Van Lanschot Bankiers Generatierekening 0.00% 11-10-2017
Product alleen beschikbaar voor Private Banking klanten vanaf €250,000
0.00%
Triodos Bank Maand Sparen 0.00% 01-01-2018
Alleen met incasso tussen €10 en &euro500
-0.10%