Vergelijk spaarrekeningen op basis van de beste rente

Kiezen op basis van de hoogste rente is leuk, maar slechts een momentopname, er kunnen immers rentewijzigingen in de loop der tijd volgen. Een andere keuze kan gemaakt worden op basis van de beste spaarrente. We hebben een top-3 aan spaarrekeningen zonder voorwaarden berekend, waarbij alle rentewijzigingen zijn verwerkt. Dit resulteert in de beste spaarrente c.q. de beste spaarrekening van 2009.

Voor het bepalen van de beste rente komen de volgende spaarrekeningen in aanmerking:

  1. Aanbieders van spaarrekeningen in Nederland zonder voorwaarden (gedurende heel 2009),
  2. en die vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel,
  3. en beschikbaar zijn gedurende geheel 2009 voor de Nederlandse consument.

In de onderstaande tabel ziet u de volgende gegevens:

  • Aanbieder en naam spaarrekening
  • De huidige rente van deze spaarrekening
  • De spaarrente geldig begin dit jaar (1-1-2009)
  • De (berekende) opgebouwde rente als of er begin dit jaar €1000 op de rekening stond, met in acht name van alle rentewijzigingen.
  • De (berekende) opgebouwde rente als of er €1000 geheel 2009 op de rekening staat.

De beste spaarrekening zonder voorwaarden over geheel 2009 is de Moneyou Spaarrekening geworden

Vergelijk Beste Rente spaarrekeningen 2009

Aanbieder Spaarrekening Huidige

Spaarrente

Spaarrente

1-1-2009

opgebouwde

rente

t/m 1-12-09

Opgebouwde

rente

Eind 2009

MoneYou Spaarrekening 2.60% 5.25% € 35,04 € 37,18
NIBC Direct Internetspaarrekening 2.60% 5.25% € 34,68 € 36,82
AEGON Bank Eigen stijl Sparen (Basis) 2.60% 4.25% € 34,35 € 36,56

De bovenstaande cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Andere mogelijkheden om een spaarrekening te vergelijken zijn bijvoorbeeld de hoogste rente of de stabiliteit/betrouwbaarheid van de aanbieder of misschien de rentestabiliteit.