geld4

Overheid steunt ING met €10 miljard

Het ministerie van Financiën, de Nederlandsche Bank en bankverzekeraar ING hebben overeenstemming bereikt over een kapitaalinjectie van ING van 10 mrd. De overheid krijgt voor euro 10 mrd effecten, die grotendeels dezelfde kenmerken hebben als aandelen (“securities”). Met de 10 miljard euro wordt het zogeheten kernkapitaal van ING versterkt. Het vermengt niet met het aandelenkapitaal.…