Internet Disclaimer, Copyright en Privacy Reglement voor Wijzersparen.nl

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door Wijzersparen.nl met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Wijzersparen.nl niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Wijzersparen.nl zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Wijzersparen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens zijn de getoonde gegevens en/of berekening indicatief en geen advies tot beleggen of aankoop, c.q. aanschaf van een (spaar)product.

Wijzersparen.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Wijzersparen.nl, dan wel bij Wijzersparen.nl rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Wijzersparen.nl verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijzersparen.nl.

Privacy reglement

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal Wijzersparen.nl zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden door Wijzersparen.nl gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wijzersparen.nl zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Wijzersparen.nl zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij Wijzersparen.nl zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Wijzersparen.nl dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies

Wijzersparen.nl maakt gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.